Dokazila o strokovni usposobljenosti Ivana Kuhar

POTRDILO O PRIDOBITVI STROKOVNIH ZNANJ ZA OPRAVLJANJE NALOG POOBLAŠČENEGA REVIZORJA
Številka 047, Ljubljana
Registracijska številka: P-00284
Datum izdaje dovoljenja 25.01.2006
POTRDILO O REVIZORSKEM NAZIVU DRŽAVNI NOTRANJI REVIZOR
Številka: 327-DNR-MF, Ljubljana

© 2018 by REFIKO

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Google+ Icon
  • LinkedIn Clean