Dokazila o strokovni usposobljenosti Ivana Kuhar

POTRDILO O PRIDOBITVI STROKOVNIH ZNANJ ZA OPRAVLJANJE NALOG POOBLAŠČENEGA REVIZORJA
Številka 047, Ljubljana
Registracijska številka: P-00284
Datum izdaje dovoljenja 25.01.2006
POTRDILO O REVIZORSKEM NAZIVU DRŽAVNI NOTRANJI REVIZOR
Številka: 327-DNR-MF, Ljubljana

Dokazila o strokovni usposobljenosti Irena Duh

POTRDILO O PRIDOBITVI STROKOVNIH ZNANJ ZA OPRAVLJANJE NALOG POOBLAŠČENEGA REVIZORJA
Registracijska številka: P-00174
Datum izdaje dovoljenja: 11.04.1997
POTRDILO O REVIZORSKEM NAZIVU DRŽAVNI NOTRANJI REVIZOR
Številka: -DNR-MF, Ljubljana
Potrdilo izdano dne:15. 9. 2003