OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCIH REVIZIJSKIH STORITEV

IZVAJALEC NOTRANJE REVIZIJE:

revizija.jpg

REFIKO d.o.o.

SEDEŽ DRUŽBE:

Liminjanska cesta 78, Lucija

SI-6320 Portorož - Portorose

OSNOVNI PODATKI

DAVČNA ŠTEVILKA: 90612175
MATIČNA ŠTEVILKA: 2306212

MOB: +386(0)41 577 715
 FAX: +386 (0)8 386 47 98

 

BANČNI RAČUNI

 

ADDIKO BANK D.D.:

IBAN: SI56 3300 0000 7648 926

SWIFT / BIC: HAABSI22

NOVA KBM:

IBAN: SI56 0451 5000 3345 650
SWIFT / BIC:KBMASI2X

Direktorica: Ivana Kuhar

 

Specializirani smo za dejavnosti notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov, davčnega svetovanja, računovodskega svetovanja, svetovanja na področju podjetniških financ in druge dogovorjene posle, kar nam omogočajo strokovno izobraženi in kreativni resursi, ki s svojo internacionalno vpletenostjo in strokovnostjo zagotavljajo optimalni uspeh in učinkovitost svojim poslovnim partnerjem.

POSLANSTVO

Poslanstvo podjetja REFIKO je, da ponudi poslovnim partnerjem učinkovite storitve, ki so v skladu z lokalnimi zakoni kot tudi mednarodnimi strokovnimi standardi. Kvalitetne storitve podjetja REFIKO zagotavljajo zanesljivo oporo poslovnim partnerjem za hitre in varne odločitve. Z združevanjem in nadgrajevanjem posebnih strokovnih znanj zagotavljamo interdisciplinarni pristop k projektom in s tem povečujemo učinkovitost svojega delovanja.

IZVAJALEC REVIDIRANJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN LETNIH POROČIL IN VSEH OSTALIH REVIZIJSKIH STORITEV:

LOGO PROBITAS NOVI.jpg

PROBITAS ALPEN-ADRIA AUDIT D.O.O.

 

SEDEŽ IN PISARNA MARIBOR:
Ulica Vita Kraigherja 5
SI-2000 Maribor

E. pošta: 

info@probitasalpen.si

Tel:  02 228 28 42

Fax: 02 228 28 41

OSNOVNI PODATKI

ID za DDV: SI63544911
MATIČNA ŠTEVILKA: 1882813000

 

BANČNI RAČUNI

 

NOVA KBM:

IBAN: SI56 0451 5000 3345 650
SWIFT / BIC:KBMASI2X

 

DH d.d.

IBAN: SI56 6100 0002 3365 125

SWIFT / BIC: HDELSI2 

Direktorji družbe so  Irena Duh (Slovenija), Ivana Kuhar (Slovenija)in Josef Picej (Avstrija).

 

Družba Probitas Alpen-Adria je specializirana za dejavnosti revidiranja, davčnega svetovanja, računovodskega svetovanja, svetovanja na področju podjetniških financ in druge dogovorjene posle, kar nam omogočajo strokovno izobraženi in kreativni resursi, ki s svojo internacionalno vpletenostjo in strokovnostjo zagotavljajo optimalni uspeh in učinkovitost svojim poslovnim partnerjem.

POSLANSTVO

Poslanstvo podjetja je, da ponudi poslovnim partnerjem učinkovite storitve, ki so v skladu z lokalnimi zakoni kot tudi mednarodnimi strokovnimi standardi. Kvalitetne storitve podjetja  zagotavljajo zanesljivo oporo poslovnim partnerjem za hitre in varne odločitve. Z združevanjem in nadgrajevanjem posebnih strokovnih znanj zagotavljamo interdisciplinarni pristop k projektom in s tem povečujemo učinkovitost svojega delovanja.

 

VISOKI PROFESIONALNI STANDARDI

 

Podjetje pri svojem delu uporablja visoke profesionalne standarde in svojim poslovnim partnerjem na tej osnovi ponuja prvovrstne storitve.
 

VREDNOTE PODJETJA


• zanesljivost
• kvaliteta
• učinkovitost
• znanje
• izkušnje
• poštenost
• partnerstvo

 

VIZIJA

 

Varnost, legitimnost, kakovost, sodelovanje, povezovanje in partnerstvo so temeljne usmeritve v razvojni strategiji in poslovni filozofiji našega podjetja. Največji pomen bomo tudi v bodoče dajali zanesljivosti, kvaliteti, učinkovitosti, znanju, izkušnjam, poštenosti in partnerstvu. Storitve našega podjetja bodo med domačimi in tujimi uporabniki prepoznavne po svoji celovitosti, kakovosti in zanesljivosti. Spodbujali bomo učinkovit pretok informacij in znanj v podjetju. 

 

METODOLOGIJA DELA

Metodologija revizije, ki jo uporabljamo, je usmerjena v prihodnost, omogoča kvaliteten nadzor ter stalno komunikacijo s poslovnim partnerjem, izvajajo pa jo visoko strokovno izobraženi strokovnjaki, z dobrim poznavanjem poslovanja poslovnega partnerja. Revizija je interaktivna in teži ter prispeva k izpolnitvi poslovnih ciljev naših poslovnih partnerjev

OSEBE POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE

Direktorica Irena Duh, univ.dipl.ekon., pooblaščena revizorka, državna notranja revizorka. Družbo zastopa samostojno.Irena Duh ima več kot 25 let delovnih izkušenj iz področja revidiranja različnih področij poslovanja v gospodarskem in javnem sektorju. Je strokovnjakinja tudi na področju evidentiranja poslovnih dogodkov in zagotavljanja knjigovodskih storitev poslovnim partnerjem, kjer je že vrsto let tudi vodja računovodskega servisa, kjer opravljajo storitve za številne poslovne stranke. 

Direktorica Ivana Kuhar, univ.dipl.ekon., pooblaščena revizorka, državna notranja revizorka. Družbo zastopa samostojno. Pooblaščena revizorka, strokovnjakinja za revizijo, računovodsko in poslovno svetovanje je pridobivala izkušnje, med drugim tudi v enem od štirih največjih mednarodnih svetovalnih in revizijskih  podjetij PricewaterhouseCoopers, v Ljubljani. Ivana Kuhar ima več kot 25 let delovnih izkušenj iz področja revidiranja različnih področij poslovanja v gospodarskem in javnem sektorju, kot članica revizijske ekipe je bila udeležena v revizijah največjih Slovenskih podjetij in bank ter družb za upravljanje, ter skladov v okviru le-teh. 

Direktor Mag. Josef Picej,  Davčni svetovalec. Družbo zastopa samostojno. Mag. Josef Picej je strokovnjak za ekonomsko ter davčno svetovanje. Vključen je v številne projekte, tudi na mednarodnem področju, skupaj s poslovnimi partnerji učinkovito razvijajo rešitve za kompleksne in interdisciplinarne naloge, odlikujejo ga izkušnje iz področja poslovnega svetovanja poslovnim partnerjem, od realizacije prve ideje do uspešnega nastopa na trgu.